Pamiętaj! Jakiekolwiek wynagrodzenie płacisz nam dopiero po sprawie zakończonej sukcesem! Nie pobieramy zaliczek ani opłat wstępnych!

Jeśli zostałeś poszkodowany podczas wykonywania obowiązków pracowniczych, musisz wiedzieć, że jest kilka możliwości starania się o odszkodowanie.

Odszkodowanie z OC pracodawcy
Zakład pracy prowadzący działalność wprawianą w ruch za pomocą sił przyrody (pary, gazu, elektryczności, paliw płynnych itp.), odpowiada za szkody powstałe w związku z wypadkami przy pracy na podstawie tzw. zasady ryzyka. Warunkują to przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 435 oraz art. 445 i 444 k.c. Ułatwia to dochodzenie roszczeń z OC pracodawcy bez ustalania kto ponosi winę za wypadek.

Odszkodowanie z ZUS
Oprócz świadczeń od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela, poszkodowany w wypadku przy pracy ma również prawo do świadczeń z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Osoba poszkodowana ma prawo do jednorazowego odszkodowania z ZUS. Wysokość należnego odszkodowania uzależniona jest od wysokości trwałego uszczerbku na zdrowiu.
Trzeba pamiętać, że odszkodowanie od pracodawcy lub jego ubezpieczyciela oraz odszkodowanie z ZUS są od siebie zupełnie niezależne. Otrzymanie odszkodowania z ZUS nie wyłącza możliwości ubiegania się o odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej, i odwrotnie.

Odszkodowanie z grupowego ubezpieczenia NNW
Kolejnym źródłem, z którego można starać się o odszkodowanie jest ubezpieczenie grupowe od następstw nieszczęśliwych wypadków, w skrócie NNW. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od wysokości sumy gwarancyjnej wykupionego ubezpieczenia oraz od procentowego uszczerbku na zdrowiu, którą najczęściej orzeka powoływany przez nas lekarz orzecznik.

Prowadzimy bardzo często sprawy o odszkodowania za szkody powstałe w tego typu wypadkach, zarówno z winy pracodawcy, jak i na zasadzie ryzyka. Doświadczenie zdobyte w ten sposób, pozwala nam wypracowywać najwyższe odszkodowania!

Zawsze należy starać się o uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia ze wszystkich prawnie dozwolonych źródeł, dlatego zgłoś się do nas – pomożemy!

przy pracy
Potrzebujesz pomocy?
Zgłoś sprawę!

contact_box_phone 535 926 926

contact_box_mail formularz kontaktowy