Wiele osób utożsamia odszkodowanie jako całość kosztów, jakie uda się uzyskać za szkody wyrządzone przez Szpital. Nie do końca jest to prawda. Samo odszkodowanie potocznie nazywane jest zadośćuczynieniem i rentą. Jednak, to właśnie na odszkodowanie składa się rekompensata majątkowa. Zostają tutaj wyliczone matematycznie roszczenia. Tak właśnie należy pojmować odszkodowanie.

W wielu przypadkach odszkodowanie wyliczane jest matematycznie co do grosza. W skład odszkodowania wchodzą koszty leków, sprzętu medycznego np. wózka inwalidzkiego, rehabilitacji, dodatkowych zabiegów czy operacji za które płaciło się ze swojej kieszeni. Można tutaj doliczyć również koszty dojazdy do szpitala lub konieczność przystosowania samochodu i mieszkania do potrzeb osoby poszkodowanej.

Jeśli już wiesz co zyskasz z odszkodowania, musisz również dowiedzieć się jak to wszystko w sądzie udowodnić. Niestety, ale do tego potrzebne są przede wszystkim faktury. Trzeba koniecznie zbierać faktury za wszelkie leki oraz inne wydatki, jakie były związane z Twoim zdrowiem. Możesz je przedstawić w sądzie jako dowód na wydane pieniądze na leczenie. Pamiętaj, aby faktury były imiennie wystawione na Ciebie. W innym przypadku sąd ich po prostu nie uzna za dowód. Musisz pamiętać, że same rachunki nie wystarczą. Pełnomocnicy szpitala od razu zarzucą, że ktoś innym mógł kupić leki i ofiarować nam takie rachunki. Dlatego też, sąd również takich rachunków nie przyjmie jako dowód w sprawie.

Trzeba również pamiętać, że odszkodowanie obejmuje nie tylko to co wydaliśmy podczas choroby, ale również to czego nie udało nam się na przykład zarobić. Podstawowym przykładem jest utrata zdolności do pracy np. gdy prowadzimy działalność gospodarczą. Gdy nie możesz pracować, Twoje zyski są na pewno znacznie niższe. Możesz również przedstawić, że zostałeś zmuszony do zatrudnienia dodatkowej osoby, która w Twoim imieniu będzie zarządzała firmą.

Innym przykładem może być podpisany kontrakt lub możliwość jego podpisania, która przeszła nam koło nosa, bo nie byliśmy sprawni fizycznie. Taką szkodę może wykazać rozliczeniem księgowym lub PIT-em. W końcu Twoja szkoda jest również w zarobkach.

Dobra rada. Podczas choroby zbieraj wszystkie faktury i inne papiery związane z Twoją chorobą. Wszystko może się przydać w postępowaniu sądowym.